General terms and conditions

Az alábbi dokumentum tartalmazza az RTH Versenyabroncs Kft. által üzemeltetett webinternetes áruházban történő vásárlási feltételek jogi hátterét.

Kérjük, olvassa el megrendelésének leadása előtt!

Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben vissza nem kereshető.

Az RTH Versenyabroncs Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) internetes szolgáltatásainak igénybevételével (www.versenyabroncs.hu, www.hankookwrc.com) egyidejűleg elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) amely Ön (továbbiakban: Megrendelő) és Szolgáltató között, mint egyezség jött létre.

Szolgáltatónak a 45/2014 (II.26.) Korm.rend szerint jogában áll előzetes egyeztetés és értesítés nélkül, a jogszabályi kereteken belül az ÁSZF-et módosítani. Megrendelő felelőssége ellenőrizni az aktuálisan érvényben lévő ÁSZF-et.

A webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdései a megadott elérhetőségeken keresztül kerülnek megválaszolásra.

A szerződés pontjai:

1./ Szolgáltató adatai
2./ Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének bemutatása
3./ A kínált termékek kategória besorolása
4./ Rendelési információk ismertetése
5./ A megrendelés feldolgozásával kapcsolatos információk
6./ Rendelés lépéseinek bemutatása
7./ A megrendelt termék/házhoz szállítás díjának fizetésének ismertetése
8./ Házhoz szállítással kapcsolatos információk, tudnivalók bemutatása
9./ Házhoz szállítás díjszabásáról szóló tájékoztató ismertetése
10./ Felhívás a csomag átvételével kapcsolatosan
11./ Jótállás, garanciális információk
12./ Az elállási jog ismertetése
13./ Az elállási jog gyakorlásának menetéről szóló tájékoztatás
14./ Adatkezelési információk.

1./ Szolgáltató adatai:

Cégnév: RTH Versenyabroncs Kft.
Székhely: 8000. Székesfehérvár, Lakatos utca 2. I/2

Levelezési cím: 8007. Székesfehérvár, Pf. 120.

Telephely: 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 129.
Adószám: 24240406-2-07 ; HU24240406
Cégjegyzékszám: 07-09-023377
Kibocsátó cégbíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
Szerződés nyelve: magyar
Elektronikus elérhetőség: info@versenyabroncs.hu
Telefonos elérhetőség: +36-70-455-4555

2./ Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének bemutatása:

A webáruházban elérhető termékek kizárólag online módon rendelhetők meg. Az áru átvételének feltétele – akár házhozszállítás, akár telephelyünkön történő átvétel esetén – a vételár előzetes megfizetése Szolgáltató részére. A fizetés történhet készpénzes fizetéssel vagy előre történő banki átutalással. Utóbbi szerint Szolgáltató a megadott számlázási adatok alapján, Megrendelő által megadott e-mail címre megküldi átutalásos számláját 8 napos határidővel.

3./ A kínált termékek kategória besorolása:

Kategória besorolások: Hankook versenyabroncsok

A weboldalon található ár a termék bruttó ajánlati ára, mely tartalmazza a 27% ÁFA-t. A végleges ár magába foglalja a termék és a szállítás bruttó árát is. A rendelést követően Szolgáltató visszaigazolást küld e-mailben a végleges árról Megrendelő számára. A végleges ár nem, vagy csak Felek közös megegyezésével módosítható. Amennyiben mégis módosításra kerül sor, Szolgáltató a módosításról visszaigazolást küld e-mailben, mely a módosított árat tartalmazza.

4./ Rendelési információk ismertetése:

A vásárlás előzetes regisztrációhoz kötött.

5./ A megrendelés feldolgozásával kapcsolatos információk:

A beérkezett rendelés visszaigazolása e-mailen keresztül történik. Szolgáltató jogában áll ellenőrizni a regisztrált adatok helyességét. A megrendelés feldolgozása munkanapokon 8-16 óráig történik. A munkaidőn túl leadott rendelések az azt követő munkanapon, munkaidőben kerülnek feldolgozásra.

A megrendelést követően Szolgáltató köteles e-mailes visszaigazolást küldeni a megrendelés várható teljesítésének határidejének pontos megjelölésével, mely a visszaigazolástól számított 2-5 munkanap.

A weboldalunkon található termékek csupán a termékkatalógus részét képezik, nincs minden termék azonnali raktárkészleten. Amennyiben Szolgáltató nem képes raktárkészletből teljesíteni a megrendelést, úgy azt köteles előre jelezni a Megrendelő felé a várható szállítási időpont megnevezésével.

A 2013 évi. V. törvény (Ptk) 6:63.§.(1) bekezdése értelmében a szerződés Megrendelő és Szolgáltató akaratának kölcsönös és egybehangzó beleegyezésével jön létre. A Ptk. 6:69.§.(1) bekezdése értelmében a szerződés akkor lép érvénybe, amikor az elfogadó jognyilatkozat hatályossá válik.

A Ptk.6:84.§.(2) bekezdése értelmében a webáruházat üzemeltető Szolgáltató köteles Megrendelőtől érkező szerződési nyilatkozatot visszaigazolni email-ben aznap munkaidő végéig, vagy azt követő munkanapon munkaidőben. Ennek hiányában a Megrendelő mentesül a szerződés rá eső teljesítése alól.

Szolgáltató visszaigazoló e-mail hiányában törli a megrendelést.

6./ Rendelés lépéseinek bemutatása:

Megrendelést csak 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes- vagy jogi személy adhat le. Jelen ÁSZF-ben ismertetett feltételek szerint adásvételi szerződés jön létre Szolgáltató és Megrendelő között, melynek részét képezi az 5.) pontban leírt elektronikus visszaigazolás. Ennek értelmében Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy a termékek árát a 2.) pontban meghatározott módon maradéktalanul megfizeti és átveszi.

A rendelés leadásakor Megrendelő elfogadja a vásárlási feltételeket valamint az adatvédelmi és adattovábbítási nyilatkozatot.

Adásvételi szerződés jön létre Szolgáltató és Megrendelő között. Szolgáltató csak az internetes oldalain, a cég logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül leadott rendelésekért köteles felelni.

A rendelés elfogadásának feltétele, hogy Megrendelő a weboldal megrendelő űrlapját hiánytalanul, valós adatokkal és a pontos elérhetőségek megadásával kitöltse. Ennek elmulasztása vagy valótlan adatok megadása esetén a megrendelés törlésre kerül.

7./ A megrendelt termék/házhoz szállítás díjának fizetésének ismertetése:

A megrendelt termékeket Magyarországon és az Európai Unióban a UPS (UPS Magyarország Kft. 2220. Vecsés, Lőrinci utca 154.) szolgáltatásával kerülnek kiszállításra.

Kérjük a csomagot kiszállításkor futár jelenlétében ellenőrizze! Az esetlegesen észlelt hibás terméket ne vegye át, kérje jegyzőkönyv felvételét! Utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

Rendelés előtt fokozottan ügyeljen a versenyabroncs pontos méretére! Az ebből eredő tévedésekért Szolgáltatónak nem áll módjában felelősséget vállalni!

A futárszolgálat nem időben történő szállítása miatt a felelősséget a Ptk.6:148.§.(1) bekezdésben írtak szerint vállalja a Szolgáltató.

8./ Házhoz szállítással kapcsolatos információk, tudnivalók bemutatása:

A megrendelt csomagok kiszállítása a megrendelés visszaigazolásában megjelölt időpontban munkanapon történik 8-18 óra között. A futárszolgálat a Megrendelő által megadott szállítási címre szállít. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg.

9./ Házhoz szállítás díjszabásáról szóló tájékoztató ismertetése:

A szállítás díjáról Megrendelő a weblapon tájékozódhat.

Kiszállítás kizárólag Magyarországon és az Európai Unió területén belül lehetséges.

10./ Felhívás a csomag átvételével kapcsolatosan:

Szállítás feltétele a megrendeléskor a teljes vételár megfizetése. Kérjük, abban az esetben indítson rendelést, amennyiben ennek a kötelezettségnek eleget tud tenni!

11./ Jótállás, garanciális információk:

Csak minőségi vizsgálaton átesett áru kerül kiszállításra. Amennyiben Megrendelő ennek ellenére hibás terméket kap, törvényben szabályozott módon kellékszavatossági vagy termékszavatossági igénye, illetőleg garancia érvényesíthető. (2013 évi V. törvénnyel kihirdetett Polgári Törvénykönyv és a 45/2014.(II.26.) Kormányrendelet előírásai szerint.)

Szolgáltató a gyártó által adott garanciát tudja vállalni. A garanciális idő jelen ÁSZF-ben, az adott árucikken feltüntetve, illetve a mellékelt garanciális okmányon szerepel. A jótállási idő kezdete a számla kiállításának dátuma. Amennyiben a termék mellé nincs külön jótállási jegy csatolva, a számla egyben a jótállási jegy is.

Kellékszavatosság:

Megrendelő a Polgári Törvénykönyv (2013 évi V. törvény) értelmében az alábbi kellékszavatossági igényeit érvényesítheti:

Megrendelőnek jogában áll kellékszavatossági igényét érvényesíteni Szolgáltatóval szemben.

Megrendelő igényt tarthat a termék javítására vagy cseréjére, feltéve, ha ez lehetséges és Szolgáltató számára nem jelent többletköltséget. Amennyiben ezekre nincs mód Szolgáltató részéről, Megrendelő kérhet a vételárral azonos összegű ellenszolgáltatást, vagy a hibát javíttathatja harmadik fél által a Szolgáltató költségére, legvégső esetben felbonthatja a szerződést.

Megrendelőnek lehetősége van választott kellékszavatossági jogáról áttérni másikra, ennek költségei Megrendelőt terheli, kivéve indokolt esetben.

Megrendelő köteles a hibát azonnal, vagy az észleléstől számított 2 hónapon belül jelezni Szolgáltató felé. Új abroncsok elévülési ideje 2 év.

Megrendelő köteles használt abroncsok esetében a hibát az észleléstől számított 1 hónapon belül jelezni Szolgáltató felé. Használt abroncsok elévülési ideje 1 év.

A teljesítéstől számított 6 hónapon belül Megrendelő kellékszavatossági igényét bármikor érvényesítheti amennyiben számlával igazolja, hogy a terméket Szolgáltatótól vásárolta. 6 hónap után Megrendelő feladata bizonyítani, hogy az észlelt hiba már a teljesítés időpontjában is fennállt.

Termékszavatosság:

Megrendelő választása szerint érvényesítheti a termék szavatossági vagy a fent leírt kellékszavatossági jogát.

Megrendelő kizárólag hibás termék javítására vagy cseréjére érvényesítheti termékszavatossági igényét.

A termék abban az esetben minősíthető hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Megrendelő termékszavatossági igényét kizárólag a gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti.

Megrendelő termékszavatossági igényét kizárólag a gyártóval vagy a forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Megrendelőnek kell bizonyítani.

A gyártó a következő esetekben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól:

 • A terméket nem üzleti tevékenység céljából gyártotta.

 • A hiba a forgalomba hozatal időpontjában a tudomány és technika állása szerint nem volt észlelhető.

 • A hiba kötelező hatósági előírás vagy jogszabály betartásából ered.

Ugyanazon hiba esetén Megrendelő számára kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem lehet érvényesíteni. Megrendelő termékszavatossági igénye érvényesítése esetén azonban a kicserélt, illetve a javított termékre vonatkozó kellékszavatossági igényét érvényesítheti a gyártóval szemben.

Szolgáltató minden tekintetben Megrendelő érdekét tartja szem előtt. Ennek értelmében 3 évnél idősebb versenyabroncsot nem, vagy kizárólag Megrendelővel egyeztetve, egyedi kedvezményes áron értékesít. Ezen abroncsok esetében reklamációt nem fogadunk el a DOT számra való hivatkozás miatt. A DOT számról – abroncs gyártási idejéről – cikkünkben leírtak alapján tájékozódhat!

Jótállás: /Garancia/

Szolgáltató hibás teljesítés esetén a gyártó által adott a 11.) pontban leírtak szerint vállal garanciát a termékre, illetve az alább részletesen felsoroltak alapján.

Ugyanazon hiba esetén Megrendelő számára kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem lehet érvényesíteni. Megrendelőt a jótállásból fakadó jogok megilletik a kellék szavatossági, illetve termék szavatossági jogosultságtól függetlenül is.

Szolgáltató nem vállal garanciát az alábbi okok miatti meghibásodásokért:

 1. Gyártó erre történő előírásainak figyelmen kívül hagyása miatti helytelen szállításból és tárolásból adódó hibák.

 2. Gyártó erre történő előírásainak figyelmen kívül hagyása miatti helytelen szerelési és üzemeltetési hibák (vezetési hibák, helytelen szerelés, stb.)

 3. Gyártó erre történő előírásainak figyelmen kívül hagyása miatti helytelen használatból eredő hibákra (túlterhelés, túlzott kipörgetés, stb.)

 4. A jármű vagy tartozékainak hibája (helytelen beállítás, stb.) és egyéb külső behatás, (baleset, tűz, stb.) miatti meghibásodások.

 5. A jármű vagy tartozékainak hibája által okozott hibákra (hullámos kopás, stb.).

 6. Baleset, rongálás vagy egyéb külső behatás okozta hibák (átszakadás külső sérülés miatt, „legyalogolt” abroncs, egyéb külső mechanikai sérülés stb.)

 7. Az abroncs túlterhelése miatt keletkező hibákra (peremrobbanás, nyomatéktörés.)

 8. Javított abroncsokra, függetlenül attól, hogy ki, mikor és mekkora felületen végezte a javítást!

Szolgáltató törvényi előírásoknak megfelelően az általa forgalmazott termékekre garanciát vállal az alább felsorolt garanciális feltételek szerint:

A garancia időtartama:

Megrendelő részére történő teljesítés dátumától számított 1 év.

Szolgáltató helytállási kötelezettségének feltétele, hogy Megrendelő a hiba észrevételét követően haladéktalanul jelezze a meghibásodást és a hibás abroncsot Szolgáltató rendelkezésére bocsássa.

Panaszkezelés:

Szolgáltató kötelessége mindent megtenni annak érdekében, hogy Megrendelőt pontosan, gyorsan és szakszerűen szolgálja ki.

Panasz esetén Szolgáltató az 1.) pontban megadott telephelyén áll Megrendelő rendelkezésére munkanapokon 8-16 óráig.

E-mailben az 1.) pontban megadott vagy a klg@versenyabroncs.hu e-mail címen.

Amennyiben Szolgáltató a panaszt Megrendelő részére nem tudja rendezni, akkor Megrendelő a Fejér Megyei Békéltető Testülethez fordulhat.

Cím: 8000. Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:+36/22/ 510-310.

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

A Megrendelő lakóhelye szerinti békéltető testületek elérhetősége: www.fogyasztovedelme.kormany.hu

Szolgáltató az Európai Parlament és Tanács 524/2013/EU rendelete 104. cikk (2) bekezdése szerinti online vitarendezési platformot nem használ.

12./ Az elállási jog ismertetése:

Megrendelőnek jogában áll 14 naptári napon belül elállni vásárlási szándákától és a megrendelt terméket visszaküldeni. Ebben az esetben Szolgáltató köteles a teljes vételárat visszafizetni Megrendelő részére legkésőbb a visszaszolgáltatást követő 14 munkanapon belül, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is./45/2014.(II.26.) Korm. rendelet/

Szolgáltató kizárólag a sérülésmentes, hiánytalan csomagolásban visszaszállított termékek esetén köteles a vételárat visszatéríteni Megrendelő részére. A termék sérüléséből adódó költségek, illetve a visszaszállítás során keletkező esetleges többletköltségek Megrendelőt terhelik.

13./ Az elállási jog gyakorlásának menetéről szóló tájékoztatás:

Amennyiben Megrendelő érvényesíteni akarja elállási jogát, azt az 1.) pontban megadott elérhetőségek valamelyikén jelezze. Postai úton történő jelzés esetén tértivevényes küldemény feladásának időpontját, telefonon történő jelzés esetén a hívás időpontját, e-mailben jelzés esetén a küldés időpontját veszi fegyelembe Szolgáltató. A visszaküldött terméket személyesen, postai úton, vagy futárszolgálat által juttassa vissza Szolgáltató 1.) pontban megnevezett telephelyére.

Termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos felmerülő költségeket a 45/2014.(II.26.) Kormányrendelet előírásai szerint kell viselni. Igény szerint Szolgáltató által szerződött futárszolgálat segítségét is igényelheti Megrendelő.

Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat a Megrendelő viseli.

Szolgáltató a visszaküldött csomag kibontásáról videós jegyzőkönyvet készít a későbbi félreértések elkerülése végett.

Szolgáltató a termék visszaérkezését követő 14 munkanapon belül a Megrendelő által megadott bankszámlaszámra visszatéríti a termék teljes vételárát. (45/2014.(II.26.) Kormányrendelet.)

14./ Adatkezelési információk:

Szolgáltató kizárólag olyan személyes adatokat kezel, mely a megrendelés teljesítéséhez szükséges, jogszabályban rögzített eljárási és bizonylatolási kötelezettségeknek eleget tesz. Ezeket az adatokat bizalmasan kezeli, harmadik fél számára nem adja ki, kivéve, ha az a teljesítés megvalósulásához elengedhetetlen (futárszolgálat számára kiszállításhoz), illetve jogilag indokolt esetben hatóságok felé.

Webáruház böngészése alatt statisztikai célból technikai információk kerülnek rögzítésre. (látogatás időtartama, IP cím, stb.)

Szolgáltató által kiállított számla adatai rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben (2000 évi C. törvény) meghatározott időre.

Adatai módosítását, törlését kérheti a klg@versenyabroncs.hu e-mail címen.

Szolgáltató személyes adatok adatkezelési tájékoztatóját az alábbi linkre kattintva tekintheti meg:

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a 2013 évi V. törvény, a Polgári Törvénykönyv, a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rend. és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. és a GDPR rendelkezései az irányadók.